Ліцензійні положення EPAL


Положення Європейської асоціації виробників піддонів e.V. (EPAL) для процедури ліцензування EPAL

 

Додаток 1 до Ліцензійної угоди EPAL
До процедури ліцензування EPAL для виробництва та/або ремонту вантажоносіїв EPAL застосовуються такі положення:

 

1
Процедура починається з отримання заявки до EPAL або одного з національних комітетів EPAL.
Процедура завершується наданням ліцензії або відхиленням заявки.
Права на гарантовану видачу ліцензії чи процедури, що надає таке право, не існує.

2
Під час процедури, що передує укладенню Ліцензійної угоди, заявник не має права використовувати товарний знак «EPAL в овалі». Зокрема, під час подання заявки заявник не має права виробляти та/або ремонтувати вантажоносії EPAL, а також пропонувати, продавати чи іншим чином вводити в обіг ці вантажоносії EPAL. Винятком з цього є виробництво тестових моделей (виробництво або ремонт вантажоносіїв EPAL на вимогу EPAL).
Під час процедури, що передує укладенню Ліцензійної угоди, заявник не має права використовувати торгову марку «EPAL в овалі» в рекламних цілях.
Право заявника на використання торгової марки «EPAL в овалі» настає лише з моменту видачі ліцензії шляхом укладення Ліцензійної угоди та вручення Ліцензійного свідоцтва.

3
Заявник несе витрати на процедуру ліцензування.
Витрати на процедуру ліцензування, що підлягають сплаті до EPAL, викладені у застосовній версії Порядку стягнення зборів, і підлягають негайній оплаті.

4
Заявник зобов'язаний активно брати участь у процедурі ліцензування.
Документи, необхідні для розгляду заявки (технічний лист, реєстрація підприємства, план ділянки тощо), заявник надає без зволікання. Заявник зобов’язаний на вимогу EPAL переконатися, що всі вимоги для проведення технічного огляду (перевірка роботи та перевірка випробувальних моделей) виконані. Заявник зобов'язаний надати представникам EPAL та/або інспекційної компанії необмежений доступ до місця ведення господарської діяльності для здійснення технічної оцінки з дня подання заявки на отримання ліцензії.

5
Для заявок на отримання ліцензії на ремонт піддонів EPAL заявник зобов’язаний замовити ремонтні маркувальні цвяхи у схваленого EPAL постачальника відразу після подачі заявки на отримання ліцензії EPAL. Заявник несе витрати.

6
Тривалість процедури ліцензування не повинна перевищувати трьох місяців.
Якщо протягом трьох місяців заявник не виконає зобов’язань щодо співпраці згідно з пунктом 4, незважаючи на письмовий запит EPAL, EPAL має право припинити процедуру ліцензування та відхилити заявку, якщо заявник винний у невиконанні зобов’язань щодо співпраці та/або недотриманні термінів. У такому випадку витрати на процедуру ліцензування не відшкодовуються.

7
Під час оглядового візиту інспекційна компанія EPAL перевіряє, чи відповідає технічне обладнання субʼєкта господарювання вимогам Технічного регламенту EPAL та чи забезпечується безперервне виробництво та/або ремонт вантажоносіїв EPAL належної якості.
Інспекційна компанія також перевіряє, чи відповідають тестові моделі, виготовлені або відремонтовані заявником, специфікаціям Технічного регламенту EPAL.
У разі відсутності або несправності технічного обладнання та/або тестових зразків інспекційна компанія засвідчує, що вимоги щодо видачі ліцензії не виконано (негативна перевірка). У цьому випадку заявник має право усунути виявлені недоліки та звернутися за повторною перевіркою. Заявник несе витрати на повторну перевірку та оплачує їх EPAL.
Протягом чотирьох тижнів після негативної перевірки необхідно подати заявку на повторну перевірку. Якщо протягом цього терміну EPAL не отримає від заявника заявки на повторну перевірку або якщо витрати на повторну перевірку не оплачуються заявником протягом чотирнадцяти днів з моменту виставленя рахунку, EPAL відхиляє заявку на Ліцензійну угоду та припиняє процедуру.

8
Заявник зможе продати або іншим чином ввести в обіг тестові моделі, вироблені та/або відремонтовані заявником в рамках процедури ліцензування, як тільки EPAL надасть ліцензію і тестові моделі будуть оснащені контрольними скобами або відремонтовані маркованими цвяхами. Якщо процедура закінчується відмовою у видачі ліцензії, маркування «EPAL в овалі» має бути видалено, перш ніж тестові моделі можуть бути введені в обіг.

9
Заявник зобов’язаний сприяти процедурі ліцензування та утримуватися від будь-яких порушень прав та інтересів EPAL.

10
Процедура ліцензування EPAL регулюється законодавством Федеративної Республіки Німеччина (за винятком положень німецького міжнародного цивільного права та прав міжнародної торгівлі ООН). Судова територіальна юрисдикція – Дюссельдорф.

11
Усі домовленості між EPAL та заявником, які не регулюються положеннями EPAL щодо процедури ліцензування, повинні бути викладені у письмовій формі. Це також стосується відмови або внесення змін до вимог щодо письмової форми.

12
Якщо будь-які окремі положення є недійсними або якщо існує прогалина, застосовуються ті положення, які найбільше відповідають меті процедури ліцензування.

 

Дюссельдорф, червень 2020 року