EPAL веде боротьбу з постачанням європіддонів «2-го класу» та використанням деревини з незаконних джерел


EPAL веде боротьбу з постачанням європіддонів «2-го класу» та використанням деревини з незаконних джерел

Міжнародна гарантія якості EPAL забезпечується не лише у виробництві та ремонті піддонів EPAL ліцензіатами EPAL, але також і у боротьбі з постачанням та доставкою підроблених піддонів, які наразі пропонуються торговцями як «піддони 2-го класу». Ці піддони не тільки мають дефекти якості, але також є серйозна підозра, що в процесі використовується нелзаконно отримана деревина.
Тому EPAL рекомендує, кувупати європіддони EPAL лише у ліцензіатів EPAL.

Пропонуються нові піддони EPAL, позначені як «піддони 2-го класу»
Останніми тижнями були випадки пропонування європіддонів EPAL за помітно нижчими цінами та з позначенням «піддони EPAL 2-го класу». Торговці піддонів спеціально надсилають такі пропозиції електронною поштою, іноді з фотографіями пропонованих піддонів. На фотографіях видно, що піддони мають значні недоліки якості. Зокрема, деревина, яка використовується, має потертості та інші дефекти, які не допускаються при виготовленні піддонів EPAL, а також часто можна побачити неправильне розташування цвяхів.
Такі пропозиції піддонів «2-го класу» або навіть «3-го класу» існують у великій кількості і протягом багатьох років для піддонів з інших систем піддонів. На відміну від цього, EPAL завжди успішно запобігав пропонуванню та продажу піддонів низької якості так само, як і піддонів EPAL.
Тому ми використовуємо цю нову розробку як можливість ще раз чітко вказати, що нові піддони EPAL не можуть пропонуватися як «піддони EPAL 2-го класу». Нові європіддони EPAL повинні беззаперечно відповідати специфікаціям Технічного регламенту EPAL. Забороняється використання компонентів та цвяхів нижчої якості, а піддони не можуть пропонуватись як «піддони EPAL 2-го класу».
Якщо нові європіддони EPAL пропонуються з позначенням «2-й клас», то вони є підробками, оскільки
маркованими знаком «EPAL в овалі» можуть бути тільки такі піддони, що відповідають положенням Технічного регламенту EPAL.
Таким чином, EPAL поінформував усіх ліцензіатів і митниці про те, що піддони EPAL, які пропонуються та постачаються з позначенням «2-го класу» та мають помітні дефекти якості, повинні бути знищені. У разі сумнівів, чи є піддони підробленими, інспекційна компанія EPAL (Bureau Veritas/Бюро Верітас) перевірить такі піддони.
В інтересах користувачів і ліцензіатів, EPAL не допускатиме пропонування нових європіддонів EPAL під позначенням «піддони EPAL 2-го класу» або «2-го класу», оскільки необмежена та однакова на міжнародному рівні якість європіддонів EPAL є основою для безпечних логістичних процесів і забезпечення високої репутації європіддонів EPAL.
Користувачі європіддонів EPAL сфер промисловості, торгівлі та логістики повинні купувати європіддони EPAL виключно у ліцензіатів EPAL, щоб уникнути проблем із якістю та легальністю піддонів.

Ексклюзивне використання деревини із законних джерел для піддонів EPAL
На сьогодні  в деяких випадках європіддони пропонуються за такими низькими цінами, що неможливо зрозуміти пропоновані ціни на піддони, роблячи калькуляцію з урахуванням цін на ліс-кругляк або пиломатеріали.

Тому варто побоюватися, що європіддони, які пропонуються за помітно нижчими цінами, не лише мають дефекти якості, але також виробляються з деревини незаконного походження, яка пропонується за значно нижчими цінами, ніж деревина законного походження. Це або деревина, заготовлена без дозволу національних органів влади, або деревина, ввезена з порушенням санкцій проти Росії та Білорусі з цих країн. При доставці піддонів і деревини з Білорусі часто неправдиво заявляють, що деревина або вироби з неї походять з Казахстану чи Киргизстану. У випадку європіддонів EPAL це вже неправильно, оскільки в цих країнах немає ліцензіатів EPAL.
Тому EPAL тісно співпрацює з митними органами, щоб запобігти імпорту незаконно виготовлених і підроблених європіддонів.
Окрім положень технічних регламентів, власники ліцензій на європіддони EPAL також зобов’язані дотримуватися і інших правових положень, у тому числі положень Європейського регламенту щодо деревини.
Купуючи європіддони EPAL безпосередньо в одного з ліцензіатів EPAL, користувачі можуть переконатися, що піддони, які вони використовують, відповідають усім законодавчим положенням і вимогам сталого ведення лісового господарства.

Про EPAL:
Як міжнародна асоціація, Європейська асоціація піддонів e.V. (EPAL) відповідає за організацію пулу обміну європіддонів EPAL. Європіддони EPAL є наріжним каменем промислових і роздрібних мереж постачання в Європі. Бренд EPAL символізує якість, безпеку та сталість у логістиці.
There are currently more than 650 million EPAL Euro pallets and approximately 20 million EPAL Box pallets in circulation making the EPAL Euro pallet exchange pool the biggest open pallet exchange pool in the world. More than 1,600 EPAL licensees produce and repair EPAL Euro pallets and other EPAL load carriers.
На сьогодні в обігу знаходиться близько 650 мільйонів європіддонів EPAL і приблизно 20 мільйонів ящикових піддонів EPAL, що робить пул обміну європіддонів EPAL найбільшим відкритим пулом обміну піддонів у світі. Понад 1600 ліцензіатів EPAL виробляють і ремонтують європіддони EPAL та інші вантажоносії EPAL.
Як неприбуткова організація EPAL не переслідує жодних комерційних інтересів. Заснована в 1991 році як міжнародна асоціація з обмінних європіддонів, EPAL наразі діє в більш ніж 35 країнах через національні комітети та представників. Центральним напрямком діяльності EPAL є організація міжнародного пулу обміну європіддонів EPAL та забезпечення якості виробництва та ремонту європіддонів EPAL, ящикових піддонів EPAL та інших вантажоносіїв EPAL.
Обмінний пул європіддонів EPAL із його принципами повторного використання, обміну, ремонту та переробки є прикладом стійкої циклічної економіки вже більше трьох десятиліть. Дерев'яні європіддони EPAL роблять значний внесок у захист клімату. Вони зберігають CO2, запобігають утворенню відходів і зменшують вуглецевий слід користувачів у промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці шляхом повторного використання, обміну, ремонту та переробки.

Для отримання додаткової інформації для преси:
Європейська асоціація піддонів e.V. (EPAL)
Бернд Дьорре (Генеральний директор)
T   +49 (0) 211 98 480 48 95
M +49 (0) 151 16 50 45 74
bernd.doerre@epal-pallets.org
www.epal.eu