Ліцензійні умови трейдера EPAL


Ліцензійні умови EPAL – ТРЕЙДЕР

 

Положення Європейської асоціації виробників піддонів e.V. (EPAL) для процедури ліцензування трейдера EPAL

Додаток 1 до ліцензійної угоди трейдера EPAL

До процедури ліцензування трейдера EPAL для торгівлі вантажоносіями EPAL застосовуються такі положення:

1
Процедура починається з отримання заявки до EPAL або одного з національних комітетів EPAL.
Процедура завершується наданням ліцензії або відхиленням заявки.
Права на гарантовану видачу ліцензії чи процедури, що надає таке право, не існує.

2
Заявник несе витрати на процедуру ліцензування.
Витрати на процедуру ліцензування, що підлягають сплаті до EPAL, викладені у застосовній версії Порядку стягнення зборів, і підлягають негайній оплаті.

3
Заявник зобов'язаний активно брати участь у процедурі ліцензування.
Документи, необхідні для розгляду заявки (технічний лист, реєстрація підприємства, план ділянки тощо), заявник надає без зволікання. Заявник зобов'язаний надати представникам EPAL та/або інспекційної компанії необмежений доступ до місця ведення господарської діяльності для здійснення технічної оцінки з дня подання заявки на отримання ліцензії.
За рік має проводитися не більше чотирьох неоголошених перевірок.
Після відправлення заявки заявник отримує рахунок на оплату плати за обробку документів. Після отримання платежу, EPAL надсилає Ліцензійну угоду заявнику, а той повертає EPAL підписану та завірену печаткою Угоду у двох примірниках. Щойно EPAL отримає підписані екземпляри, EPAL надішле заявникові екземпляр із підписом, а також оригінал Ліцензійного сертифікату.

4
Тривалість процедури ліцензування не повинна перевищувати трьох місяців.
Якщо протягом трьох місяців заявник не виконає зобов’язань щодо співпраці згідно з пунктом 4, незважаючи на письмовий запит EPAL, EPAL має право припинити процедуру ліцензування та відхилити заявку, якщо заявник винний у невиконанні зобов’язань щодо співпраці та/або недотриманні термінів. У такому випадку витрати на процедуру ліцензування не відшкодовуються.

5
Заявник зобов’язаний сприяти процедурі ліцензування та утримуватися від будь-яких порушень прав та інтересів EPAL.

6
Процедура ліцензування EPAL регулюється законодавством Федеративної Республіки Німеччина (за винятком положень німецького міжнародного цивільного права та прав міжнародної торгівлі ООН). Судова територіальна юрисдикція – Дюссельдорф.

7
Усі домовленості між EPAL та заявником, які не регулюються положеннями EPAL щодо процедури ліцензування, повинні бути викладені у письмовій формі. Це також стосується відмови або внесення змін до вимог щодо письмової форми.

8
Якщо будь-які окремі положення є недійсними або якщо існує прогалина, застосовуються ті положення, які найбільше відповідають меті процедури ліцензування.

 

Дюссельдорф, червень 2020 року